Coronavirus informatie

Coronavirus informatie

Podotherapie van der Beek is gewoon open. De volledige podotherapeutische zorg wordt gecontinueerd. Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) zijn er passende maatregelen genomen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, RIVM, GGD en onze eigen beroepsvereniging.  Het dragen van een mondkapje is verplicht.

 

 Voorwaarden fysieke behandeling

Daar waar een fysieke behandeling nodig is, is dit mogelijk met in acht name van twee belangrijke overwegingen. De te behandelen patiënt mag geen corona besmettingsgevaar opleveren aan zorgverlener of medebezoekers in de wachtkamer. Zie de checklist hieronder “Mag ik op de afspraak komen”. De tweede overweging betreft het terughoudend inplannen van fysieke behandelingen bij patiënten waarbij een corona besmetting een ernstig verloop zou kunnen hebben. Zie hieronder de checklist “Terughoudendheid is geboden”.

 Mag ik op de afspraak komen

Ik wil u vragen uw afspraak te verzetten wanneer u kort voor de afspraak “ja” zou antwoorden op één of meerdere van onderstaande vragen:

 • Heeft u corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied geweest of (gezins)contacten gehad met een aangetoond corona patiënt?
 • U woont in een instelling of verpleeghuis?
 • Heeft u dysfagie (slikstoornis)?
 • Heeft u symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen?
 • Heeft u een loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts (≥38⁰C)?
 • Ervaart u kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, conjunctivitis (blindvliesontsteking oog), een ziek-zijn-gevoel of diarree?
 • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze klachten?

Terughoudendheid is geboden

Bij extra kwetsbare patiënten ben ik terughoudend met het inplannen van een fysieke afspraak. Bespreek uw zorgen met mij als één of meerdere van de onderstaande voorbeelden op u van toepassing is:

 • Leeftijd ≥ 70
 • Functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Ernstige nieraandoeningen (dialyse of niertransplantatie)
 • Verminder weerstand tegen infecties door medicatie of afweerstoornissen
 • Chemotherapie en/of bestraling kankerpatiënten
 • Onbehandelde HIV-infectie of HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3

Zorg op afstand / toezenden van zolen

Sommige zorg kan ik ook op afstand leveren, middels beeldbellen of telefonische consulten.

Het ophalen en op maat laten maken van zolen kan zonder fysiek contact verlopen, waarbij 1,5 m afstand gewaarborgd blijft. Ook als u extra zolen wilt of een 2e paar slippers/sandalen wilt bestellen dan kan dit op afstand geregeld worden. Toezenden van de zolen behoort tot de mogelijkheden.

 Uw eigen (hygiëne) maatregelen

Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak en kom niet te vroeg. Voor dat u de behandelkamer binnenkomt, verzoek ik u om uw handen te desinfecteren bij de desinfectiezuil in de wachtkamer. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

 Mijn (hygiëne) maatregelen

Mijn praktijk en de instrumenten worden al standaard schoongemaakt en gesteriliseerd conform ziekenhuis standaarden. Ik draag een mondmasker als u dat wenst en handschoenen voor uw en mijn eigen veiligheid. Indien noodzakelijk draag ik een gezichtsscherm en plastic schort. Verder worden deurklinken, armleuningen, de behandelbank etc. na ieder bezoek gereinigd.. Uiteraard zorg ik, zoals altijd, voor goede eigen handhygiëne. Ik plan de afspraken wat ruimer in.

Vragen of suggesties?

Mocht u verder vragen of suggesties hebben laat het mij weten. U kunt me bereiken op 055-5411760 of mailen info@podotherapievanderbeek.nl.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen

Lees meer
Coronavirus informatie
Coronavirus informatie