Patiënttevredenheid

Patiënttevredenheid

Stap 1 van 3

  • Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podotherapie te meten zoals deze door (ouders/verzorgers van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd uw wensen. Het kost u ongeveer 3 minuten om de vragenlijst in te vullen. Bij iedere vraag willen wij u verzoeken een cijfer te selecteren tussen de 1 en 10. Waarbij 1 het laagste cijfer is en 10 de hoogste waardering aangeeft. Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft ondervonden. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen

Lees meer
Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid