Complexe voetpoli

Complexe voetpoli

Als u een voetwond heeft en deze is niet genezen na 2 weken, dan wordt u door uw huisarts verwezen naar de specialist of een speciaal diabetisch voetenteam. In een dergelijk team zijn meerdere specialisten betrokken bij uw voetwond. Welke specialisten dat zijn verschilt per ziekenhuis. Zo alleen kan de meest optimale zorg worden gegeven met als doel amputatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Een diabetespodotherapeut is opgeleid een rol te spelen bij de complexe vraagstukken rondom de diabetische voet binnen de voetenteams.

(diabetes) Podotherapie van der Beek werkt enkele keren per maand samen in het team van de complexe voetpoli in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn, waarin  ook een vaatchirurg, revalidatie-arts, orthopaedisch schoenmaker, vaatverpleegkundig specialist en gipsverbandmeester aanwezig zijn.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen

Lees meer
Complexe voetpoli
Complexe voetpoli