Sims classificatie

Sims classificatie

Het grootste risico van de diabetische voet is het krijgen van een voetwond.  Risicovoeten moeten zo vroeg mogelijk worden opgespoord.  Aan de hand van de zgn Sims classificatie kunnen mensen met diabetes worden ingedeeld in een risicocategorie.

Deze Sims classificatie kan bijvoorbeeld worden bepaald door uw (huis)arts of praktijkondersteuner,  diabetesverpleegkundige, (medisch)pedicure en /of podotherapeut.

Hoe hoger de Sims, hoe meer risico, hoe frequenter de controles plaats moeten vinden. De podotherapeut zal dit met u bespreken.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen

Lees meer
Sims classificatie
Sims classificatie