Facturen

Facturen

Voor het verzenden van uw factuur maakt Podotherapie Van der Beek gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics.nl. Voorheen handelde dit bedrijf onder de naam Uw Nota.  Heeft u vragen over een factuur? Voor de meest gestelde vragen kunt u terecht op de website van Infomedics, https://www.infomedics.nl/veelgestelde-vragen of kunt u bellen met 036-2031900. Voor dit nummer worden geen extra kosten in rekening gebracht, u betaalt uw gebruikelijke belkosten.

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

Conform de instructies van uw zorgaanbieder hanteert Infomedics de onderstaande betalingsvoorwaarden jegens u. Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens uw zorgaanbieder van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van uw zorgaanbieder afneemt.

  • Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
  • De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
  • Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
  • De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
  • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

 

 

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen

Lees meer
Facturen
Facturen