Podointerventiewijzer

Podointerventiewijzer

Behandelmogelijkheden van podotherapeuten

Voorafgaand aan het toepassen van de interventies wordt er podotherapeutisch onderzoek gedaan. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waaruit we een podotherapeutische diagnose opstellen en dan in overleg met de patiënt een behandelplan opstellen. Het podotherapeutisch onderzoek omvat standaard een anamnese, palpatie, functieonderzoek, ganganalyse en inspectie, maar ook aanvullend onderzoek met behulp van echografie of een statische en dynamische druk- en impulsmeting is mogelijk.

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen

Lees meer
Podointerventiewijzer
Podointerventiewijzer